Temaoversikt

Viser 1481 - 1500 av 1949 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Arbeidslivspolitisk råd

Publisert: 16.01.2013 kl 15:43

Endringer i pasient og brukerrettighetsloven og implementering av pasientdirektivet

Høringssvar: Spekter har innspill til tre forhold i forslaget: ny definisjon av rettighet, endret frist for tilbakemelding samt valgfrihet.
Høringsuttalelser Publisert: 16.01.2013 kl 15:25

Jernbanealliansen

Publisert: 16.01.2013 kl 15:03

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

Publisert: 16.01.2013 kl 14:59

Rådet for Arbeidstilsynet

Publisert: 16.01.2013 kl 14:54

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Publisert: 16.01.2013 kl 14:49

Samfunnsøkonomiske analyser

Høringssvar: NOU 2012:16 gir etter vårt syn et godt grunnlag for styrkede nytte/kostnadsanalyser, men har en for passiv tilnærming til de verdier som samferdselsinvesteringer genererer.
Høringsuttalelser Publisert: 15.01.2013 kl 15:09

Årsverk

Publisert: 15.01.2013 kl 13:06

Årslønnsvekst (se lønnsvekst, års)

Publisert: 15.01.2013 kl 13:01

Ytre arbeidstid (se arbeidstid, fleksibel)

Publisert: 15.01.2013 kl 13:00

Ytelsesbasert pensjonsordning

Publisert: 15.01.2013 kl 13:00

Virksomhet

Publisert: 15.01.2013 kl 12:52

Virksomhetsvise forhandlinger (se lokale forhandlinger)

Publisert: 15.01.2013 kl 12:52

Vertikale tariffavtaler

Publisert: 15.01.2013 kl 12:51

Velferdspermisjon

Publisert: 15.01.2013 kl 12:50

Varsel om plassfratredelse

Publisert: 15.01.2013 kl 12:50

Utløpstid

Publisert: 15.01.2013 kl 12:49

Ulovlige aksjoner

Publisert: 15.01.2013 kl 12:48

Ufravikelighet (se ufravikelighetsprinsippet)

Publisert: 15.01.2013 kl 12:40

Ufravikelighetsprinsippet

Publisert: 15.01.2013 kl 12:40