Temaoversikt

Viser 1421 - 1440 av 1906 treff
Sorter etter Alfabetet eller Dato

Streik (se arbeidsnedleggelse)

Publisert: 17.01.2013 kl 10:34

Streik, politisk (se politisk demonstrasjonsaksjon)

Publisert: 17.01.2013 kl 10:34

Spisepause (se pause)

Publisert: 17.01.2013 kl 10:33

Skisse

Publisert: 17.01.2013 kl 10:31

Sosial dumping

Publisert: 17.01.2013 kl 10:31

Skift

Publisert: 17.01.2013 kl 10:30

SAN

Publisert: 17.01.2013 kl 10:29

Sentrale forhandlinger (se forhandlinger, sentrale)

Publisert: 17.01.2013 kl 10:29

85-års regelen

Publisert: 17.01.2013 kl 10:28

Spekters Sektorråd Helse

Publisert: 17.01.2013 kl 10:25

Spekters Sektorråd Kultur

Publisert: 17.01.2013 kl 10:23

Banklovkommisjonen

Publisert: 16.01.2013 kl 15:56

Hospeem

Publisert: 16.01.2013 kl 15:55

Arbeidslivspolitisk råd

Publisert: 16.01.2013 kl 15:43

Endringer i pasient og brukerrettighetsloven og implementering av pasientdirektivet

Høringssvar: Spekter har innspill til tre forhold i forslaget: ny definisjon av rettighet, endret frist for tilbakemelding samt valgfrihet.
Høringsuttalelser Publisert: 16.01.2013 kl 15:25

Jernbanealliansen

Publisert: 16.01.2013 kl 15:03

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)

Publisert: 16.01.2013 kl 14:59

Rådet for Arbeidstilsynet

Publisert: 16.01.2013 kl 14:54

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

Publisert: 16.01.2013 kl 14:49

Samfunnsøkonomiske analyser

Høringssvar: NOU 2012:16 gir etter vårt syn et godt grunnlag for styrkede nytte/kostnadsanalyser, men har en for passiv tilnærming til de verdier som samferdselsinvesteringer genererer.
Høringsuttalelser Publisert: 15.01.2013 kl 15:09