spekter.no>Ord og uttrykk>Ytelsesbasert pensjonsordning

En ytelsesbasert ordning innebærer at bedriften lover de ansatte et slags levestandardniv|å ved pensjonering. Fokus er satt på det den ansatte får utbetalt ved pensjonering, og pensjonen skal utgjøre en viss prosent av tidligere lønn. Ytelsesplanen er som regel basert på sluttlønn som utgangspunkt for pensjonens størrelse. Arbeidsgiver betaler innskudd ut fra aktuell pensjonsplan.