spekter.no>Ord og uttrykk>Virksomhet

I hovedavtalens § 2 definert som en juridisk person som for eksempel et aksjeselskap, en stiftelse, et statsforetak, et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter eller liknende enheter.

Det er forutsatt at overenskomstens B-del skal forhandles og virke innefor den juridiske enheten, med mindre annet avtales. Begrepet indikerer også nivået for drøftelser og informasjon etter hovedavtalens §§ 30, 31, 33 og 34, samt for annet samarbeid.