spekter.no>Ord og uttrykk>Vertikale tariffavtaler

Uttrykk som er brukt for å beskrive tariffavtaler som gjelder for arbeidstakere på flere nivåer i en eller flere virksomheter, og som ikke er knyttet til bestemte fag eller yrker.

Betegnelsen er upresis og har ingen arbeidsrettslig forankring.