spekter.no>Ord og uttrykk>Velferdspermisjon

Kortvarig tjenestefri som gis av sosiale grunner, for eksempel i forbindelse med sykdom eller dødsfall i nær familie. Generelle vilkår for velferdspermisjon kan eventuelt fastsettes i administrative retningslinjer eller i særavtale.