spekter.no>Ord og uttrykk>Utløpstid

Det tidspunkt hvor det er avtalt at en tariffavtale skal utløpe. Etter arbeidstvistloven § 4 bør en tariffavtale inneholde opplysninger om utløpstid. Er utløpstid ikke avtalt, anses den inngått for tre år (arbeidstvistloven §5 (1)).

For at tariffavtalen skal utløpe på det avtalte tidspunkt, må den være sagt opp på forhånd. Dersom annen frist ikke er avtalt, må den være oppsagt minst tre måneder før utløp. Dersom tariffavtalen ikke sies opp rettidig, forlenges den automatisk for ett år av gangen.

Selv om tariffavtalen er sagt opp i rett tid kan den få virkning ut over gyldighetstidspunktet. Se nærmere under ettervirkning.