spekter.no>Ord og uttrykk>Ulovlige aksjoner

Arbeidskamp som gjennomføres i strid med fredsplikten.