spekter.no>Ord og uttrykk>Ufravikelighet (se ufravikelighetsprinsippet)