spekter.no>Ord og uttrykk>Turnus

Arbeid som utføres til forskjellige tider av døgnet etter en på forhånd oppsatt plan. I motsetning til skift følger turnusarbeid ikke en bestemt rytme. Arbeidet kan variere i omfang over døgnet og uken, og arbeidstakerne behøver ikke å avløse hverandre. I turnusarbeid forekommer det ofte overlapping som følge av varierende behov. Dette fører til at turnus ofte får et mindre innslag av natt- og helgearbeid enn det som er tilfellet i skiftarbeid. Arbeidstakere som arbeider turnus har etter arbeidsmiljøloven rett til samme reduserte arbeidstid som skiftarbeidere dersom belastningen med natt- og helgearbeid er den samme.