spekter.no>Ord og uttrykk>Tjenestepensjon

Pensjonsordning etablert gjennom avtale, administrativ avgjørelse eller lov (Statens Pensjonskasse) som gir arbeidstaker rett til pensjonsytelse utover folketrygdens ytelse. Finansieres i alminnelighet ved at arbeidsgiver og arbeidstaker begge betaler inn til pensjonsordningen. Slik tjenestepensjonsordning finnes i mange Spekter- virksomheter, enten organisert som en egen pensjonskasse med egen drift, som privat pensjonskasse driftet av forsikringsselskap eller gjennom medlemsskap i Statens pensjonskasse.