spekter.no>Ord og uttrykk>Tilpasningsavtale

Betegnelse brukt innenfor statens tariffområde for å beskrive særavtaler som utfyller hovedavtalen i staten. Begrepet brukes ikke i Spekter-området.