spekter.no>Ord og uttrykk>Tariffstridig

Beslutning eller handling som ikke er forenlig med de tariffavtaler som gjelder i virksomheten. Ulovlig arbeidskamp vil også være tariffstridig. Den som bryter tariffavtalen kan bli pålagt å erstatte den skade dette volder, jfr. arbeidstvistlovens §§ 9 og 10.