spekter.no>Ord og uttrykk>Tariffavtalens ufravikelighet (se ufravikelighetsprinsippet)