spekter.no>Ord og uttrykk>Tariffavtalens ettervirkning (se ettervirkning)