spekter.no>Ord og uttrykk>Sympatiaksjon

Arbeidskamp som gjennomføres til støtte for en annen lovlig arbeidskamp. Adgangen til sympatiaksjoner er regulert i hovedavtalens § 11. Det gjelder forskjellige varslings- og prosedyreregler avhengig av om den konflikt som støttes er i eller utenfor Spekter-området. Sympatiaksjoner kan gjennomføres både som sympatistreik og sympatilockout, men det siste er høyst uvanlig.