spekter.no>Ord og uttrykk>Streik (se arbeidsnedleggelse)