spekter.no>Ord og uttrykk>Skisse

Ofte brukt om et uformelt forslag til løsning av en tvist som fremlegges av Riksmeglingsmannen.