spekter.no>Ord og uttrykk>Skift

Arbeid som er organisert slik at det drives på to like lange dagskift, eller døgnet eller uken rundt, og som krever samme arbeidsstyrke hele tiden. Skiftarbeid karakteriseres ved at de ansatte arbeider i faste rytmer og skifter, det vil si avløser hverandre til faste tider. Det skilles mellom treskiftsarbeid som drives hele døgnet, og toskiftsarbeid som avbrytes om natten. Arbeidstakere som arbeider skift har rett til redusert arbeidstid, jfr arbeidsmiljølovens kap 10 Arbeidstid, herunder § 10-4.  Skiftarbeid må ikke forveksles med turnus-arbeid.