spekter.no>Ord og uttrykk>Særaldersgrense

For noen yrker er det i tjenestepensjonsordningene fastsatt en lavere aldersgrense. Dette er knyttet til at yrket har usedvanlige fysiske eller psykiske belastninger eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper som svekkes med høy alder.