spekter.no>Ord og uttrykk>85-års regelen

For yrker med særaldersgrenser er det i offentlig sektors tjenestepensjonsordning en regel om at dersom summen av tjenestetid og alder er 85 år eller høyere kan man gå av med pensjon inntil 3 år før særaldersgrensen. Eksempelvis kan en politibetjent med 28 års tjeneste eller mer gå av med pensjon ved fylte 57 år da særaldersgrensen er 60 år. For yrker uten særaldersgrenser er aldersgrensen 70 år med mulighet for alderspensjon fra 67 år, eller tidligere etter reglene for avtalefestet pensjon (AFP).