spekter.no>Ord og uttrykk>Riksmeglingsmannens møtebok

Fortegnelse over meglingsmøter som gir opplysninger om tid og sted for meglingen, partenes og deres representanter, fremlagte dokumenter m.v. I møteboken føres også forlik som inngås mellom partene og meglingsforslag som Riksmeglingsmannen fremsetter.

Når en tvist er løst i megling vil møteboken fra tvisten ha samme virkning som en protokoll mellom partene.