spekter.no>Ord og uttrykk>Riksmeglingsmannens forbud mot arbeidsstans

Når det gis plassoppsigelse (arbeidsoppsigelse) skal det samtidig gis melding til Riksmeklingsmannen (arbeidstvistlovens § 16) . Dersom Riksmeklingsmannen mener at den varslede arbeidsstans kan skade almene interesser, skal han nedlegge forbud mot arbeidsstans. Slikt forbud nedlegges nå rutinemessig. Forbudet innebærer at Riksmeklingsmannen vil ha minst 14 dager til disposisjon for megling før arbeidsstansen lovlig kan gjennomføres.

Tidligst ti dager etter at forbudet er avsendt, kan hver av partene kreve meglingen avsluttet. Meglingen skal da avsluttes innen fire dager. Forutsatt at fristen for plassoppsigelse og tariffavtalens oppsigelsesfrist er utløpt, kan arbeidsstans nå iverksettes.