spekter.no>Ord og uttrykk>Riksmeglingsmannen

Funksjon opprettet i medhold av arbeidstvistloven. Riksmeglingsmannens hovedoppgave er å være mellommann i en avsluttende runde med forhandlinger før arbeidskamp kan iverksettes lovlig.

Riksmeglingsmannen skal varsles om alle arbeidsoppsigelser, og kan nedlegge et midlertidig forbud mot arbeidsstans for å få nødvendig tid til megling. Riksmeglingsmannen kan også innkalle til megling selv om det ikke er gitt arbeidsoppsigelse.