spekter.no>Ord og uttrykk>Rettstvist

Tvist om en tariffavtales forståelse, gyldighet eller beståen, eller om krav som grunner seg på en tariffavtale. Slike tvister skal løses gjennom forhandlinger og eventuelt ved Arbeidsrettens hjelp, og må ikke søkes løst ved arbeidskamp. Se også fredsplikt.