spekter.no>Ord og uttrykk>Resignasjonsplikt

Arbeidstakernes plikt til å innrette seg etter arbeidsgiverens beslutning selv om de mener den er rettsstridig. De er forpliktet til å innrette seg etter arbeidsgiverens beslutning inntil spørsmålet er rettslig avgjort. Unntatt er situasjoner hvor arbeidet ikke kan utføres uten fare for liv og helse. I slike situasjoner er det eventuelt verneombud som må beslutte å stanse det etter reglene i arbeidsmiljølovens § 6-3.

Brudd på resignasjonsplikten er brudd på fredsplikten.