spekter.no>Ord og uttrykk>Provisorisk anordning

Beslutning truffet av Kongen i statsråd og som har samme gyldighet som lov. Provisorisk anordninger kan gis når Stortinget ikke er samlet, for eksempel i Stortingets sommerferie. I de senere år har provisorisk anordning hovedsakelig vært brukt til å beslutte tvungen lønnsnemnd i tvister som er blitt aktuelle i sommerferien.