spekter.no>Ord og uttrykk>Prolongere

Brukes om de tilfeller hvor partene er enige om å forlenge en tariffavtales gyldighetstid, med eller uten endringer. Språkbruken er ikke konsekvent, og uttrykk som forlenge, fornye o.l. brukes om samme situasjon.

Etter arbeidstvistlovens § 5 (3) anses (tariff)avtalen fornyet for ett år dersom den ikke blir sagt opp rettidig.