spekter.no>Ord og uttrykk>Prisindeks

Statistisk sentralbyrå utarbeider en rekke prisindekser. Konsumprisindeksen er kanskje den mest kjente, og det er den som benyttes i forbindelse med forhandlinger, beregning av reallønn og realrente m.v.