spekter.no>Ord og uttrykk>Praktisering av tariffavtale

Bestemmelsene i en tariffavtale anvendes uten at partene er formelt bundet av avtalen som tariffavtale. Som regel er det gitt løfte om at en eller flere arbeidstakere i en virksomhet skal være sikret den lønn og de øvrige materielle vilkår som følger av tariffavtalen. Tariffavtalens kollektive deler som bestemmelser om samarbeid, tillitsvalgte, løsning av tvister m.v. får derimot ikke anvendelse.