spekter.no>Ord og uttrykk>Plassoppsigelse

Se Arbeidsoppsigelse. I vanlig språkbruk er det mer moderne uttrykket plassoppsigelse benyttet i stedet for arbeidstvistlovens noe tunge arbeidsoppsigelse. Hovedavtalen bruker betegnelse plassoppsigelse.