spekter.no>Ord og uttrykk>Permitteringsvarsel

Varsel om at arbeidstakeren vil bli permittert. Varselet skal være skriftlig og gis den enkelte arbeidstaker. Det skal inneholde opplysninger om tidspunktet når permitteringen iverksettes, grunnen til permitteringen og dens sannsynlige lengde.

Varslingsfristen er som hovedregel 14 dager, se hovedavtalens § 20. Denne fristen gjelder også når permitteringen skyldes konflikt i virksomheten. Da det ofte kan være usikkert både om arbeidskamp iverksettes og hvor omfattende permittering som eventuelt blir nødvendig, kan det gis betinget permitteringsvarsel.

Før permittering varsles skal spørsmålet drøftes med de tillitsvalgte, jfr. § 19 i hovedavtalen.