spekter.no>Ord og uttrykk>Permitteringsbekreftelse

En bekreftelse til permitterte arbeidstakere som angir tidspunkt og grunn for permitteringen og dens sannsynlige lengde. Vanligvis gis disse opplysninger i permitteringsvarselet. Opplysningene er nødvendig for at arbeidstakeren kan kreve dagpenger under permittering.