spekter.no>Ord og uttrykk>Permisjon

Arbeidstaker gis fri fra arbeidet med eller uten lønn i henhold til særskilt avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, eller i henhold til lov- eller avtalefestet rett. Må ikke forveksles med permittering, hvor arbeidsgiveren ensidig beslutter at arbeidsplikt og lønn opphører.