spekter.no>Ord og uttrykk>Pause

Avbrudd i arbeidstiden hvor arbeidstakeren er fritatt for alle plikter og fritt kan forlate arbeidsstedet. Pauser regnes ikke med til den daglige eller ukentlige arbeidstiden.

Se for øvrig arbeidsmiljøloven § 10-9.