spekter.no>Ord og uttrykk>Passiv lockout

Lockout (arbeidsstengning) som varsles som svar på at det er gitt plassoppsigelse som bare omfatter en del arbeidstakere. Passiv lockout kan være aktuelt i situasjoner hvor en organisasjon ved å gi plassoppsigelse for et begrenset antall arbeidstakere, skaper store problemer for virksomheten, uten å påføre egne medlemmer eller organisasjon ulemper av betydning. Styret i Spekter kan treffe vedtak om passiv lockout.