spekter.no>Ord og uttrykk>Påslagsmodell

En modell hvor en pensjonsytelse legges oppå folketrygdens pensjonsytelse. (Som en tilleggspensjon). Ny AFP-ordning vil være en påslagsmodell til ny folketrygd.