spekter.no>Ord og uttrykk>Overheng

Overhenget beskriver nivåforskjellen mellom gjennomsnittslønnen ved utgangen av året, målt mot gjennomsnittet for året. Overhenget gir dermed uttrykk for den lønnsveksten som vil komme i det etterfølgende år selv om det ikke gis lønnstillegg. Overheng som begrep anvendes stort sett for hele tariffområdet samlet. På virksomhetsnivå er det mer naturlig å se på budsjettvirkningen.