spekter.no>Ord og uttrykk>Overenskomstområde

Betegnelse brukt i Spekter-området på virksomheter som er knyttet sammen i et felles overenskomstsystem. Etter hovedavtalen skal virksomhetene i Spekter deles inn i overenskomstområder. I hvert overenskomstområde er overenskomstens del A felles. Innenfor overenskomstområdet stemmes det under ett over overenskomstforslag, slik at de må vedtas eller forkastes i hele overenskomstområdet. Oppsigelse av overenskomst må likeledes gjelde for hele overenskomstområdet under ett.