spekter.no>Ord og uttrykk>Organisasjonstillitsvalgt

Ansatte i virksomheten som har vedtektsfestede verv i sin organisasjons lokale avdeling i virksomheten, men som ikke er tillitsvalgte i forhold til virksomheten. Som eksempel kan velges kasserer eller sekretær i bedriftsklubben, bedriftsgruppen eller tilsvarende lokal avdeling av en fagforening. Oppgaven som organisasjonstillitsvalgt skal utføres utenom arbeidstid med mindre annet er avtalt. De har samme rett til fri for møter i sentrale ledd i sin organisasjon som øvrige tillitsvalgte, se hovedavtalens § 52.