spekter.no>Ord og uttrykk>Normallønnsavtale

Betegnelse på tariffavtale som inneholder lønnssatser for de arbeidstakere den gjelder for. Satsene er ofte angitt i en lønnstabell, og det er tariffstridig å lønne noen over eller under disse satsene. Eventuelle unntak hvor normallønnssatsene kan fravikes, vil fremgå av tariffavtalen.

Mens normallønnsavtaler tidligere var svært utbredt, har utviklingen de senere år gått mer og mer i retning av minstelønnsavtaler.