spekter.no>Ord og uttrykk>Møtebok, Riksmeglingsmannens (se Riksmeklingsmannens møtebok)