spekter.no>Ord og uttrykk>Melding til Riksmeglingsmannen

Underretning til Riksmeklingsmannen om at det er foretatt plassoppsigelse. Den part som foretar plassoppsigelse skal samtidig varsle Riksmeklingsmannen. Etter arbeidstvistloven skal meldingen sendes i rekommandert brev eller telegram. Varselet skal angi hvilke virksomheter den omfatter, hvor mange arbeidstakere den gjelder i hver virksomhet, når oppsigelsesfristen utløper, om det har vært forhandlet mellom partene og om forhandlingene er brutt eller fortsatt pågår. Gjenpart av meldingen skal sendes motparten.

Meldingen er grunnlaget for at Riksmeklingsmannen nedlegger forbud mot arbeidsstans og innkaller til megling.