spekter.no>Ord og uttrykk>Meglingsforslag

Riksmeglingsmannens konkrete forslag til løsning av en tvist. Meglingsforslaget er et resultat av meglingsprosessen, og fremsettes som regel først når meglingsmannen anser det sannsynlig at det vil danne grunnlag for en løsning av tvisten.