spekter.no>Ord og uttrykk>Megling

Før arbeidskamp lovlig kan iverksettes skal det være gjort forsøk på å megle i tvisten. Den part som varsler arbeidskamp skal samtidig sende melding til Riksmeglingsmannen. Riksmeglingsmannen skal før arbeidskampen lovlig kan iverksettes forsøke å få partene til å komme til enighet. Meglingsmannen kan påvirke partenes holdninger, og han kan fremsette egne løsningsforslag. Han kan imidlertid ikke pålegge partene å akseptere en bestemt løsning. Han kan heller ikke pålegge dem å sende et løsningsforslag til avstemning.