spekter.no>Ord og uttrykk>Lønnsvekst, dato

Datolønnsveksten gir uttrykk for lønnsnivå på et tidspunkt målt mot lønnsnivå på et påfølgende tidspunkt, typisk på statistikkrapporteringstidspunktet. Enklere å beregne sammenlignet med årslønnsvekst, da en her f.eks ikke trenger gjøre forutsetninger om lønnsglidningens størrelse og forløp.