spekter.no>Ord og uttrykk>Lønnsvekst, beregning av

Om begrepet lønnsvekst, se lønnsvekst, års og lønnsvekst, dato.

Det vil variere noe hvilke enheter lønnen er beregnet for. En rekke områder mangler statistikk over dellønnsprosent for de som arbeider mindre enn full stilling. Her benyttes lønn for heltidsansatte. Utviklingen bl.a med Statistisk sentralbyrås arbeide med ny statistikkstandard vil endre dette til bruk av årsverk etterhvert. Likeledes presenters det noen steder lønn for kvinner og menn hver for seg, men ikke for kvinner og menn samlet.

Enheten som gir best beskrivelse vil være lønn pr. årsverk, kvinner og menn samlet. Grunnen til dette er at i lønn for heltidsansatte vil store kvinnegrupper falle ut fordi de jobber deltid. Deltidsarbeide finner en i hovedsak i de stillinger som er lavt i organisasjonen, og i kvinnedominerte yrker. Lønn pr. årsverk vil som nivå følgelig normalt være lavere enn lønn pr. heltidsansatt.

Vanlige lønnsvekstvarianter:

Lønnsvekst heltidsansatte menn, kvinner eller kvinner og menn

Lønnsvekst årsverk kvinner og menn, menn eller kvinner

I Spekter vil en i hovedsak benytte lønnsvekst beregnet for årsverk, kvinner og menn, med unntak i de sammenhenger hvor eksterne sammenligninger tilsier bruk av heltidsansatte.