spekter.no>Ord og uttrykk>Lønnsvekst, års

Årslønnsvekst benyttes normalt om lønnsveksten målt som vekst i gjennomsnittslønnen for et år, målt mot gjennomsnittslønnen for et annet år (det påfølgende). Det vil vanligvis være et begrenset antall registreringstidspunkter over året, slik at det vil måtte gjøres noen forutsetninger bl.a om lønnsglidning for å kunne beregne gjennomsnittlig månedslønn for et år.