spekter.no>Ord og uttrykk>Lønnsglidning

Lønnsglidning er forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør (beregnes i forbindelse med forhandlingssituasjonen), og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid). Faktorer som påvirker lønnsglidningen er lønnstillegg som gis utenom oppgjøret, endring i alderssammensetning/ansiennitet (dersom lønn påvirkes av ansiennitet - lønnsopprykk), avgang, nyansettelser, organisasjonsmessige endringer.