spekter.no>Ord og uttrykk>Lønnsendring

Lønnsendring er den nøytrale betegnelsen som ikke sier noe om lønnen har endret seg i positiv eller negativ retning. Ettersom lønnsendring i hovedsak opptrer som vekst, brukes begrepet lønnsvekst som synonymt med lønnsendring. Dette fører til at man for begrepet negativ lønnsendring bruker begrepet negativ lønnsvekst.